σε

Να μην επαναληφθεί η οδύσσεια του Παναγιώτη-Ραφαήλ

Ο μικρός Ραφαήλ Παναγιώτης θα πάει με καθυστέρηση Αμερική. Αυτή η καθυστέρηση κοστίζει ήδη στην υγεία του, όπως μας πληροφορούν. Ζήτησα από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για να μην επαναληφθεί αυτή η επιζήμια καθυστέρηση έγκρισης θεραπείας στο εξωτερικό, όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικές στην Ελλάδα, για κανένα άλλο παιδί ή ενήλικα. Για την κυβέρνηση, όλα όμως έγιναν όπως έπρεπε…

Από την επίκαιρη ερώτησή μου σχετικά με την παροχή θεραπείας προς τον Παναγιώτη Ραφαήλ Γλωσσιώτη προς τον Υφυπουργό Υγείας την 1η Νοεμβρίου 2019.