σε , ,

«Να σταματήσει η εγκατάσταση αιολικού πάρκου στα Άγραφα δίπλα σε φωλιές σπάνιων και επαπειλούμενων μεταναστευτικών πουλιών».

Να απαντήσει η κυβέρνηση στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, που έγγραφα, έγκαιρα και τεκμηριωμένα επισήμανε προς την ελληνική διοίκηση τις παραβάσεις της νομοθεσίας κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκατάστασης αιολικού πάρκου στα Άγραφα, ζήτησε σε αναφορά προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ο Κρίτων Αρσένης, Βουλευτής Δυτικής Αθήνας του ΜέΡΑ25. Ακολουθεί μία σύντομη δήλωσή του σχετικά με το ζήτημα:

«Η κλιματική αλλαγή απειλεί τη ζωή στον πλανήτη μας. Προϋπόθεση αντιμετώπισής της είναι η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ριζική εξοικονόμηση ενέργειας. Τα αιολικά πάρκα συμβάλλουν σε αυτό, αλλά πρέπει να χωροθετούνται με προσοχή, μακριά από μεταναστευτικούς διαδρόμους πουλιών, μακριά από φωλιές και οικότοπους προτεραιότητας για την ορνιθοπανίδα και κοντά σε υφιστάμενους δρόμους και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας υψηλής τάσης. Στα Άγραφα εξελίσσεται η εγκατάσταση αιολικού πάρκου που αντιβαίνει τις αρχές αυτές αλλά και την νομοθεσία, καθώς βρίσκεται στην καρδιά μεταναστευτικών διαδρόμων και σε περιοχές διαβίωσης επαπειλούμενων πουλιών με χαρακτηριστικό παράδειγμα το όρνιο. H Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έχει ήδη στείλει επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και έχει αναφέρει ότι αυτές οι διεργασίες γίνονται με ελλιπή δεδομένα, χωρίς δεδομένα τηλεμετρίας και χάρτες πτήσης των ειδών που παρατηρήθηκαν στην περιοχή και χωρίς να έχουν ερευνηθεί τα πληθυσμιακά τους δεδομένα. Αυτή η φτωχή συλλογή δεδομένων καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της μεθοδολογίας BACI, που επιτρέπει την παρακολούθηση των επιπτώσεων των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στην ορνιθοπανίδα της περιοχής πριν και μετά από την εγκατάστασή τους. Μάλιστα, οι επιπτώσεις στον τοπικό πληθυσμό ορνίων εκτιμώνται από τους επενδυτές ως μέτριες ή αμελητέες, βασισμένες αποκλειστικά σε γνώμες εξειδικευμένων επιστημόνων βάσει των Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων (ΕΟΑ) που έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο, παρά το ότι αυτές έχουν προφανώς βασιστεί σε ανεπαρκή δεδομένα. Η επιβίωση του τοπικού πληθυσμού των ορνίων τίθεται σε κίνδυνο και η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει άμεσα αυτές τις εργασίες και να θέσει αυτές τις Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις σε δημόσια διαβούλευση, πριν η βιοποικιλότητα της χώρας μας δεχτεί άλλο ένα αχρείαστο πλήγμα. Η αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού της Ελλάδας μπορεί να γίνει και κοινωνικά δίκαια και με σεβασμό στην βιοποικιλότητα. Πρόχειρα μελετημένα αιολικά πάρκα που βλάπτουν την βιοποικιλότητα βλάπτουν και τον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή και δεν πρέπει να αδειοδοτούνται.»

Διαβάστε την επιστολή της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας εδώ.