σε , ,

«Να σταματήσει η καύση απορριμμάτων στην ΑΓΕΤ στο Βόλο»

Κατατέθηκε στη Βουλή, σήμερα, Επίκαιρη Ερώτηση του Κρίτωνα Αρσένη, Βουλευτή Δυτικής Αθήνας, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Μέτρα αντιμετώπισης της ρύπανσης του Βόλου από την καύση απορριμμάτων από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ-Lafarge». Η ερώτηση αναμένεται να απαντηθεί την Παρασκευή 13.12.2019.

Αφορά σε ορισμένες από τις πτυχές της ρύπανσης που προκαλεί η καύση απορριμμάτων από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ- Lafarge στο Βόλο. Επισημαίνεται ότι η καύση  πλαστικών, λυματολάσπης, μοριοσανίδων και άλλων αποβλήτων από τους παλαιάς τεχνολογίας κλιβάνους τσιμεντοβιομηχανιών, που δεν έχουν τις προδιαγραφές τέτοιας λειτουργίας και επιπλέον βρίσκονται σε κατοικημένη περιοχή, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Επιπρόσθετα, κατά την ενσωμάτωση της οδηγίας 75/ΕΕ/2010 στην Ελληνική νομοθεσία, δεν μεταφέρθηκε το άρθρο 46 παρ.1, το οποίο ορίζει με σαφήνεια ότι οι βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου που θα συναποτεφρώνουν απόβλητα θα πρέπει να υπολογίσουν το ύψος της καπνοδόχου ώστε τα καυσαέρια που παράγονται να απάγονται με τρόπο ασφαλή, ώστε να προστατεύονται οι άνθρωποι και το περιβάλλον.

Όπως δήλωσε ο Κρίτων Αρσένης:

«Οι ελληνικές τσιμεντοβιομηχανίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αβλαβώς τα καύσιμα που προέρχονται από απορρίμματα και η έκλυση των καρκινογόνων διοξινών και φουρανίων είναι πιθανή. Ταυτόχρονα, η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει αύξηση κρουσμάτων καρκίνων σε περιοχές γύρω από μονάδες καύσης σκουπιδιών. Υπάρχουν σοβαροί λόγοι δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, ώστε να επανεξετάσουμε τη μονάδα καύσης στο Βόλο, αντί να σχεδιάζουμε νέες ανάλογες μονάδες καύσης απορριμμάτων».

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης εδώ:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό  Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Μέτρα αντιμετώπισης της ρύπανσης του Βόλου από την καύση απορριμμάτων από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ-Lafarge»

Από το 2015, η τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ-LAFARGE που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βόλου και σε απόσταση λίγων μέτρων από κατοικήσιμες περιοχές σύμφωνα με την ΑΕΠΟ (9999/24-2-2017), έχει το δικαίωμα και την άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να καίει στους περιστροφικούς κλιβάνους της μεταξύ άλλων τα εξής υλικά: (α) Βιομάζα, (β) Πριονίδι, καπλαμάδες, μοριοσανίδες (MDF) και άλλα κατάλοιπα ξυλείας, (γ) Λάσπες απομελάνωσης, (δ) Λυματολάσπη αστικών κέντρων και βιομηχανικών μονάδων και (ε) Πλαστικό, Χαρτί.

Η καύση τέτοιων υλικών σε περιστροφικούς κλιβάνους τσιμεντοβιομηχανιών έχει αποδειχθεί επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον διεθνώς. Η καύση πλαστικών, λυματολάσπης, μοριοσανίδων και άλλων αποβλήτων από τους παλαιάς τεχνολογίας κλιβάνους τσιμεντοβιομηχανιών, που δεν έχουν τις προδιαγραφές τέτοιας λειτουργίας, και επιπλέον βρίσκονται σε κατοικημένη περιοχή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Οι παραπάνω δραστηριότητες ρυθμίζονται από την οδηγία 75/ΕΕ/2010 που υιοθετήθηκε από την Ελληνική Νομοθεσία στις 14/6/2013 ΦΕΚ 1450. Παραδόξως, στο νόμο αυτό, δεν μεταφέρθηκε το άρθρο 46 παρ.1 της οδηγίας 75/ΕΕ/2010, το οποίο ορίζει με σαφήνεια ότι οι βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου που θα συναποτεφρώνουν απόβλητα θα πρέπει να υπολογίζουν το ύψος της καπνοδόχου, ώστε τα καυσαέρια που παράγονται να απάγονται με τρόπο ασφαλή, έτσι ώστε  να προστατεύονται οι άνθρωποι και το περιβάλλον.

Η βιβλιογραφία δείχνει ότι οι ελληνικές τσιμεντοβιομηχανίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αβλαβώς τα καύσιμα που προέρχονται από απορρίμματα (Χριστόλης κ.α. 2010) και ότι η έκλυση των καρκινογόνων διοξινών και φουρανίων είναι πιθανή, ενώ η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει αύξηση κρουσμάτων καρκίνων σε περιοχές γύρω από μονάδες καύσης σκουπιδιών (Floret et al, 2003; Zambon et al, 2007).

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια που πραγματοποιείται αυτού του είδους η καύση από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ-LAFARGE στον Βόλο, μία διάχυτη οσμή καμένου πλαστικού κυριαρχεί στην ατμόσφαιρα πολλές μέρες του χρόνου, ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες. Γι’ αυτό το λόγο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέθεσε σε ομάδα επιστημόνων του Α.Π.Θ. να διερευνήσουν την προέλευση της οσμής, μία διαδικασία που θα διαρκέσει το λιγότερο ένα χρόνο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Δεσμεύεται να σταματήσει την καύση απορριμματογενών καυσίμων από την ΑΓΕΤ-LAFARGE και να μην αδειοδοτήσει νέες ανάλογες μονάδες καύσης απορριμμάτων κατά ελάχιστον μέχρι να εκδοθεί το πόρισμα των επιστημόνων για την προέλευση της ρύπανσης;
  2. Δεσμεύεται να  ενεργήσει ώστε η συγκεκριμένη παράγραφος για το ύψος της καμινάδας να ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία;
                                     Ο ερωτών βουλευτής
                                         Κρίτων Αρσένης