σε

Ν/Σ ΔΕΗ: Κατάργηση συμβάσεων εργασίας, ΑΣΕΠ, φωτογραφικές διατάξεις και πώληση δικτύων

Το νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ αποτελεί μια ακτινογραφία της Κυβέρνησης ΝΔ: 1. Καταργεί το ΑΣΕΠ και επιστρέφει το ρουσφέτι. 2. Καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 3. Προωθεί την ιδιωτικοποίηση παγίων στοιχείων του δημοσίου όπως τα δίκτυα. 4. Βρίθει φωτογραφικών διατάξεων υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματιών.

Εισήγησή μου για το νομοσχέδιο ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ στην ολομέλεια της Βουλής στις 27 Νοεμβρίου 2019.