σε ,

Οι υγιείς ωκεανοί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Τη σημασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας, που φαίνεται να έχει υποτιμηθεί στις μέχρι τώρα συζητήσεις και την ανάγκη εύρεσης λύσεων που θα επιτρέψουν στους ωκεανούς να συνεχίσουν να μας προσφέρουν απασχόληση, διατροφή και μία αναντικατάστατη ασπίδα ενάντια στις κλιματικές αλλαγές τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κρίτων Αρσένης, με αφορμή την φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο δηλώσεών του.

«Καθώς βρισκόμαστε στο επίκεντρο των συζητήσεων για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και της μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, ο σκοπός της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών δεν μπορεί να είναι άλλος από το να τονιστεί η σημασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας, κάτι που φαίνεται να έχει υποτιμηθεί στις μέχρι τώρα συζητήσεις.

Οι ωκεανοί έχουν μεγάλη σημασία για την οικολογική ισορροπία της Γης, γιατί καλύπτουν σχεδόν τα τρία τέταρτα της επιφάνειάς της και φιλοξενούν περίπου το 90% της βιόσφαιρας. Ενδεικτικά, αποτελούν “σπίτι” για έναν μεγάλο αριθμό ειδών θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας, πολλά από τα οποία ανακαλύφθηκαν μόλις πρόσφατα. Αποτελούν παράλληλα τους κυριότερους ρυθμιστές του κλίματος και διαφοροποιούν τη θερμοκρασία της Γης, απορροφώντας την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία, την οποία αποθηκεύουν ως θερμική ενέργεια. Τέλος το 85% του οξυγόνου παράγεται στους ωκεανούς, ενώ περίπου το 93% του διοξειδίου του άνθρακα της Γης είναι αποθηκευμένο σε ωκεανούς και θαλάσσια οικοσυστήματα. Αυτό οφείλεται στο φυτοπλαγκτόν, το οποίο αποτελεί τη βάση της τροφικής αλυσίδας των οργανισμών που ζουν στους ωκεανούς.

Οι ωκεανοί μας προσφέρουν απασχόληση μέσω της αλιείας, του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού, των θαλάσσιων μεταφορών και γενικά της εκμετάλλευσης θαλάσσιων πόρων (π.χ. κοράλια, φύκια κ.α.). Εκτιμάται ότι συνεισφέρουν 500 δισ. δολάρια το χρόνο στις ανθρώπινες οικονομικές δραστηριότητες.

Σήμερα όμως, η βιωσιμότητα των ωκεανών και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων του κόσμου αντιμετωπίζει άνευ προηγουμένου πιέσεις που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες και απαιτούν επείγουσα ανάληψη δράσης. Η χημική ρύπανση, η απόρριψη επικίνδυνων ουσιών, όπως τα πλαστικά (χαρακτηριστικό παράδειγμα τα τεράστια “νησιά πλαστικών” (Garbage Patch) έκτασης μεγαλύτερης αρκετών κρατών) και η υπεραλίευση είναι οι μεγαλύτερες απειλές για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Υπάρχουν πάνω από 405 “νεκρές ζώνες” για την υδάτινη βιοποικιλότητα στο κόσμο, ενώ το 30% των αλιευτικών αποθεμάτων βρίσκεται εκτός ασφαλών βιολογικών ορίων.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών θα πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία να συζητήσουμε όλοι μαζί για την προστασία του κοινού μας αυτού πόρου. Η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, η αποκατάσταση όσων έχουν καταστραφεί, αλλά και η ανάσχεση της περαιτέρω απώλειας και υποβάθμισης τους, θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να συνεχίσουν οι ωκεανοί να μας προσφέρουν απασχόληση, διατροφή και μια αναντικατάστατη ασπίδα ενάντια στις κλιματικές αλλαγές».