σε ,

Οχι Αιολικά στην Σαμοθράκη

Η Σαμοθράκη είναι ένας τόπος μοναδικής, παγκόσμιας ομορφιάς. Το Όρος Σάος είναι το υψηλότερο βουνό του Αιγαίου, εξαιρουμένων των Ορέων της Κρήτης. Εκεί, σε μια από τις 6 ελληνικές περιοχές παγκοσμίου σημασίας για τη διάσωση της βιοποικιλότητας στη Γη, έχουν χωροθετηθεί 39 ανεμογεννήτριες βιομηχανικών, αιολικών και υβριδικών σταθμών από δύο εταιρείες
Oi φορείς και η τοπική κοινωνία είναι καθολικά αντίθετοι,
H βιοποικιλότητα παίζει σημαντικό ρόλο για την αναστροφή της κλιματικής αλλαγής, όχι μόνον οι ΑΠΕ. Κι αυτό έχει επανειλημμένως επισημανθεί από την επιστημονική κοινότητα. Η πολιτική συζήτηση μπορεί να γίνεται aλλά σε επιστημονικό επίπεδο αυτό είναι δεδομένο δεν βάζουμε ανεμογενήτριες εκεί που υπάρχει πλούσια και σπάνια ζωή. Για αyτό άλλωστε είναι παράνομο.


.