σε ,

Ο Σώζων τα Ψάρια σωθήτω

Όποιον ψαροπώλη και να ρωτήσετε θα σας πει ότι δεν υπάρχουν πια ψάρια στις θάλασσές μας. Οι ψαράδες μας χρειάζεται να προσπαθήσουν όλο και περισσότερο για να πιάσουν όλο και λιγότερα ψάρια. Η πικρή αλήθεια είναι ότι έχουμε ψαρέψει και φάει τα ψάρια των ελληνικών θαλασσών.Η ιστορία αυτή θα μπορούσε να ειπωθεί για πολλές άλλες περιοχές τις Μεσογείου, της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου.

Aν δεν κάνουμε κάτι άμεσα δεν θα έχουμε ψάρια, αλιείς και μικρές αλιευτικές κοινότητες. Υπάρχει μια λύση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ακόμη και μέσα στην σημερινή κρίση. Είναι η δημιουργία καταφυγίων αλιευμάτων. Θαλασσίων περιοχών δηλαδή όπου αποφασίζουμε να μην ψαρεύουμε.

Tα καταφύγια αλιευμάτων λειτουργούν ως ‘μαιευτήρια’ αλιευμάτων. Προσφέρουν ασφαλές καταφύγιο για τα ψάρια προστατεύοντας τόσο τα νεαρά όσο και τα μεγάλα έτσι ώστε ανενόχλητα να πολλαπλασιαστούν και στην συνέχεια να εμπλουτίσουν τις γειτνιάζουσες περιοχές.

Είναι ένα αποδοτικό μέτρο, όπως έχει δείξει και η διεθνής εμπειρία. Τόσο μάλιστα που οι ψαράδες συγκεντρώνονται έξω από τα όρια αυτών των περιοχών αφού εκεί συλλέγουν περισσότερα ψάρια με λιγότερη προσπάθεια.

Είναι ένα εφαρμόσιμο μέτρο, γιατί εχει ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου και δεν είναι αποτέλεσμα επιβολής απαγορεύσεων από κάποιους γραφειοκράτες. Προκύπτει μετά από την εξέταση των επιστημονικών στοιχείων και συναπόφασης με τους ψαράδες και τις τοπικές κοινωνίες οι οποίοι θα είναι συνυπεύθυνοι για την διαχείριση αυτών των περιοχών.

Το μέτρο αυτό σε συνδυασμό με αυστηρότερους, πραγματικούς ελέγχους στην θάλασσα για την εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων και την πάταξη του πλήθους των αλιευτικών παρανομιών που συντελούνται είναι σε θέση να διασφαλίσει την ύπαρξη ιχθυαποθεμάτων αλλά και αλιέων στο μέλλον.

Σημαντική πρωτοβουλία για την συνδιαχείριση της θάλασσας από τους αλιείς αποτελεί η ανάληψη δράσης εκ μέρους των αλιέων των Κυκλάδων για την δημιουργία καταφυγίου αλιευμάτων στην περιοχή τους.

Παρόμοια προσπάθεια γίνετε εδώ και λίγα χρόνια στο στενό Καλύμνου – Κώ, ενώ στην Άνδρο οι ψαράδες πρόκειται να ξεκινήσουν μαζί με το λιμενικό κοινούς ελέγχους της εφαρμογής των αλιευτικών κανονισμών. Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των ψαράδων είναι πάντα κλειδί για την επιτυχία παρόμοιων εγχειρημάτων.

Η δημιουργία καταφυγίων αλιευμάτων είναι σε θέση να εξασφαλίσει σχετικά άμεσα ένα σταθερό εισόδημα στους ντόπιους ψαράδες, ψάρια για το μέλλον αλλά και να υποστηρίξει μια σειρά τουριστικών δραστηριοτήτων τους καρπούς των οποίων θα αποκομίσουν οι τοπικές κοινωνίες.

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=12483