σε

Παραδεχθείτε τα κομματικά κίνητρα της κυβέρνησης για το ΚΕΘΕΑ

Από την εισήγησή μου στην Επιτροπή Οικονομικών στις 12 Νοεμβρίου 2019.