σε , ,

Πλήρης απαγόρευση στην ΕΕ χρήσης κυανίου στην εξόρυξη χρυσού

Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες το διακομματικό ψήφισμα για την απαγόρευση χρήσης κυανίου στην εξόρυξη χρυσού εντός της ΕΕ στο οποίο ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης είναι εισηγητής και συντάκτης εκ μέρους των Σοσιαλιστών.

Μετά τη λήξη της συνεδρίασης, ο Κρίτων Αρσένης προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις: «Σήμερα το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει μέχρι το τέλος του 2011 την πλήρη απαγόρευση τεχνολογιών εξόρυξης μετάλλων με χρήση κυανίου στην ΕΕ, και μέχρι τότε η Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να μην υποστηρίξουν κανένα σχέδιο εξόρυξης με χρήση της επικίνδυνης αυτής τεχνολογίας στα γεωγραφικά τους όρια. Η πλήρης απαγόρευση ισχύει ήδη σε κάποιες από τις χώρες της ΕΕ όπως η Τσεχία και η Ουγγαρία, η οποία μάλιστα υπέστη τις τρομακτικές συνέπειες από το ατύχημα στη Baia Mare. Είναι καιρός και οι υπόλοιπες χώρες να προστατευτούν από τις πολύ βαριές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία της εξόρυξης χρυσού με χρήση κυανίου. Το υπάρχον νομικό πλαίσιο και ιδιαίτερα η οδηγία 2006/21 μοιάζει ανεπαρκής για να μας διασφαλίσει σε περίπτωση ατυχήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει λόγο απλώς για περιορισμό των επιπτώσεων σε περίπτωση ατυχήματος.

Είναι φανερό ότι η βιωσιμότητα της συγκεκριμένης δραστηριότητας θα κατέρρεε, αν εφαρμόζονταν η ευρωπαϊκή νομοθεσία και ιδιαίτερα η αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει». Αν δηλαδή οι εξορυκτικές εταιρείες υποχρεώνονταν να αποκαταστήσουν τα χώματα, τα ύδατα και τη βιοποικιλότητα που καταστρέφεται εξαιτίας αυτής της δραστηριότητας και να αποζημιώσουν τους πολίτες για τη βλάβη στην υγεία τους, η δραστηριότητα αυτή δεν θα ήταν κερδοφόρα. Γίνεται κερδοφόρα όταν αυτά τα κόστη μετακυλίονται κρυφά στους πολίτες και τις κυβερνήσεις τους».