σε ,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ : Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκβαση της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την Αλλαγή του Κλίματος (COP 15)

 

Πρόταση Ψηφίσματος