σε ,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ : Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2009

Πρόταση Ψηφίσματος