σε ,

Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών υδάτων

Αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου νέα πολιτική για το νερό, σύμφωνα με απάντηση σε ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ Σπύρου Δανέλλη και Κρίτωνα Αρσένη

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2010

Προσχέδιο για τη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών υδάτων θα δημοσιεύσει η ευρωπαϊκή επιτροπή εντός του 2010 με στόχο την άμβλυνση της λειψυδρίας και την ορθότερη διαχείριση των αστικών υγρών αποβλήτων.  Σύμφωνα με απάντηση της Επιτροπής σε σχετική γραπτή ερώτηση των δύο ευρωβουλευτών, το προσχέδιο θα ακολουθήσει μία γενική επισκόπηση της ασκούμενης πολιτικής για το νερό, η οποία αναμένεται το 2012.

Οι πρωτοβουλίες αυτές στηρίζονται σε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), εμπλεκόμενους παράγοντες και με την επιστημονική κοινότητα, ενώ πραγματοποιήθηκε συνάντηση εμπλεκόμενων παραγόντων νωρίτερα εντός του 2010.

Στην ερώτησή τους οι έλληνες ευρωβουλευτές επεσήμαναν τις δυσμενείς επιπτώσεις  της λειψυδρίας στη βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη υγεία, ειδικά στον ευρωπαϊκό Νότο. Ένα από τα αντικείμενα αιχμής στη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι η ανάπτυξη και χρήση μη συμβατικών πόρων, όπως  η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων υδατικών αναγκών.

Στην ερώτησή τους, οι δύο ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να προχωρήσει σε θέσπιση υποχρεωτικού νομοθετικού πλαισίου για την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση αστικών υγρών αποβλήτων.

Θα βρείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης και της απάντησης στη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-6023+0+DOC+XML+V0//EL