σε ,

Πρόοδος ως προς την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας

Κρίτων Αρσένης (S&D )

– Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κ. Cashman για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Πρέπει πραγματικά να υποστηρίξουμε όλοι ένθερμα αυτήν την έκθεση, να στείλουμε το μήνυμα στα κράτη μέλη ότι θα πρέπει να μείνουν συνεπή προς τις υποχρεώσεις τους για την υλοποίηση των στόχων της χιλιετίας, για την καταπολέμηση της φτώχειας.

Εν μέσω αυτής της οικονομικής κρίσης, η οποία – δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό – μπορεί να πλήττει εμάς, αλλά πλήττει και τις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι τα προϊόντα των αναπτυσσομένων χωρών που πολλές φορές δεν καταναλώνουμε και σε αυτές τις χώρες αυξάνεται η φτώχεια, αυξάνονται όλοι αυτοί οι δείκτες που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με τους στόχους της χιλιετίας.

Την ίδια στιγμή η κλιματική αλλαγή, που εμείς προκαλέσαμε, επιδεινώνει την πρόσβαση στην τροφή, σε νερό, στις υπηρεσίες υγείας· επιδεινώνει την ίδια την υγεία. Χρειαζόμαστε λοιπόν επιπλέον πόρους για να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική αλλαγή και για να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή.

 

Ταυτόχρονα όμως πρέπει να είμαστε συνεπείς και με τους στόχους της χιλιετίας. Γι’ αυτό οι πόροι αυτοί θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι. Και χαίρομαι παρά πολύ για τη δήλωση της Επιτρόπου κ. Hedegaard ότι η Επιτροπή στηρίζει αυτό το αίτημα.