σε ,

Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (24-25 Μαρτίου 2011)

Κρίτων Αρσένης (S&D ).

– Κυρία Πρόεδρε, η κ. Ποδηματά με κάλυψε στο θέμα των οικονομικών. Θα αναφερθώ σε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, στο ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας. Τι μας δίδαξε η Ιαπωνία. Δύο πράγματα: πρώτον, ότι κανένας δεν μπορεί να είναι ποτέ επαρκώς προετοιμασμένος για φυσικές καταστροφές και συνδυασμούς τους. Δεύτερο, ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ποτέ απολύτως ασφαλής.

Τι κάνουμε εμείς; Κατηγορούμε την Ιαπωνία για αμέλεια. Λέμε ότι δεν ήταν η πυρηνική ενέργεια, αλλά η Ιαπωνία που δεν ήταν ασφαλής. Λέμε ότι θα κάνουμε τους δικούς μας ελέγχους στους σταθμούς της πυρηνικής ενέργειας, ώστε να δούμε ποιοί δεν είναι ασφαλείς και ποιοί είναι, και κατόπιν να προχωρήσουμε στην περαιτέρω ανάπτυξή τους. Δεν πήραμε όμως, έτσι, τα μαθήματα από την Ιαπωνία. Δεν έχουμε καν την ετοιμότητα της Ιαπωνίας απέναντι στις καταστροφές, δεν έχουμε καν την πολιτική για την προστασία των πολιτών μας απέναντι σε διασυνοριακά προβλήματα, όπως ένα πυρηνικό ατύχημα.

Πρέπει να σταματήσουμε να ζητάμε σήμερα την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών. Να επενδύσουμε, όχι στην ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, αλλά στην ανάπτυξη της απόδοσης των φωτοβολταϊκών και των άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι επιπτώσεις της πυρηνικής ενέργειας είναι διασυνοριακές και για αυτό είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι’ αυτό τον λόγο, κ. Barroso και κ. van Rompuy, θα είναι και δική σας μεγάλη ευθύνη αν δεν πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε ένα νέο ατύχημα.