σε

Συνέντευξη στο Κανάλι Ένα για τις εξορύξεις και τις ΑΠE

Συνέντευξή μου για τις εξορύξεις και τις απόπειρες καταστολής του κινήματος κατά των εξορύξεων στο Κανάλι Ένα στις 13 Δεκεμβρίου 2019.