σε ,

Το μοντέλο αντίστασης του Κρίτωνα Αρσένη | fragilemag.gr

Εντός κοινοβουλίου ο Κρίτων Αρσένης* προτείνει ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης. Δεν θα το έλεγες εναλλακτικό. Είναι εφαρμόσιμο.