σε ,

Σχολεία και νοσοκομεία κινδυνεύουν με κλείσιμο λόγω ΤΑΙΠΕΔ

Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2013

Τον άμεσο κίνδυνο για κλείσιμο σχολείων, νοσοκομείων και άλλων δημόσιων υπηρεσιών εξαιτίας της πώλησης των κτιρίων τους έθεσε με γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Κρίτων Αρσένης.

Συγκεκριμένα έθεσε υπόψη της Επιτροπής τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας των κτιρίων 5 σχολείων της Θεσσαλονίκης στο ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση σε ιδιώτες την ίδια στιγμή που συζητείται το κλείσιμο του νοσοκομείου “Παναγία” εξαιτίας της έλλειψης ιδιόκτητου κτιρίου.

Ακολουθούν οι δηλώσεις του Κρίτωνα Αρσένη:

Την ώρα που η κυβέρνηση σχεδιάζει το κλείσιμο του νοσοκομείου “Παναγία” με πρόσχημα την έλλειψη ιδιόκτητου κτιρίου, την ίδια στιγμή μεταβιβάζει την ιδιοκτησία των κτιρίων 5 σχολείων της Θεσσαλονίκης στο ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση.

Σήμερα θέλουν να κλείσουν το “Παναγία” λόγω έλλειψης ιδιόκτητου κτιρίου, αύριο θα θέλουν να κλείσουν σχολεία της Θεσσαλονίκης και άλλες υπηρεσίες τα κτίρια των οποίων περνάνε στην ιδιοκτησία του ΤΑΙΠΕΔ για πώληση σε ιδιώτες.

Η πολιτική αυτή θέτει σε άμεσο κίνδυνο την παροχή βασικών κοινωνικών αγαθών όπως η δημόσια υγεία και παιδεία τη στιγμή μάλιστα που τα χρειάζονται περισσότερο οι συμπολίτες μας που πλήττονται από την κρίση.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

Το ελληνικό Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) έχει ανακοινώσει λίστα 28 κτιρίων προς πώληση σε ιδιώτες και ταυτόχρονη μίσθωσή τους από το ελληνικό δημόσιο που θα καταβάλει μίσθωμα στους νέους ιδιώτες ιδιοκτήτες των κτιρίων αυτών. Με την υπ΄ αριθμό 234/24.4.2013 της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 1020/25.4.13, τ.Β΄) μεταβιβάστηκε στην κυριότητα του ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίηση ακίνητη έκταση που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 5 σχολεία.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα του τύπου κάνουν λόγο για κλείσιμο του νοσοκομείου “Παναγία” στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας κυρίως του γεγονότος ότι το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το νοσοκομείο δεν είναι ιδιόκτητο. Δεδομένου ότι το ίδιο ζήτημα είναι πιθανό ότι θα ανακύψει με όλα τα προς ιδιωτικοποίηση κτίρια που χρησιμοποιούν δημόσιες υπηρεσίες, όπως π.χ. σχολικές μονάδες, ερωτάται η Επιτροπή:

(1) Υπάγεται στην έννοια της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα η πώληση δημόσιων κτιρίων που έχουν ήδη κατασκευαστεί είτε με χρήματα του ελληνικού δημοσίου είτε με ευρωπαϊκούς πόρους;

(2) Έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης σε σχέση με την πώληση σε ιδιώτες των 28 κτιρίων;

(3) Είναι ενήμερη για τη μεταβίβαση της κυριότητας των κτιρίων 5 σχολείων στη Θεσσαλονίκη στο ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό  την πώληση τους σε ιδιώτες;

(4) Ως μέλος της Τρόικας, πιστεύει ότι νοσοκομεία, σχολεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες σε μη ιδιόκτητα κτίρια, θα πρέπει να συγχωνεύονται ή να σταματούν τη λειτουργία τους;

(5) Είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης δημοσίων κτιρίων σχολείων και νοσοκομείων;