σε ,

Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά

Κρίτων Αρσένης (S&D)

– Κύριε Πρόεδρε, ο Καναδάς είναι ένας από τους πιο παλιούς και στενούς συμμάχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήδη από το 1959. Ωστόσο, η συνεργασία μας πρέπει πάντοτε να στηρίζεται σε κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό.

Ο Καναδάς είναι μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων ρυπαντών αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίως και είναι η μοναδική χώρα που, ενώ υπέγραψε και κύρωσε το Πρωτόκολλο του Κιότο στη συνέχεια ανακοίνωσε δημοσίως ότι δεν έχει σκοπό να τιμήσει τις νομικές δεσμεύσεις της. Αντί να μειωθούν οι εκπομπές του κατά 6%, σε σχέση με το 1990, οι εκπομπές του Καναδά αυξήθηκαν κατά 26%. Η παραγωγή πετρελαιοφόρου άμμου είναι η βασικότερη αιτία. Η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου από την παραγωγή πετρελαιοφόρου άμμου είναι 3 – 5 φορές μεγαλύτερη από της συμβατικής παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η παραγωγή πετρελαιοφόρου άμμου απαιτεί επίσης δύο έως πέντε βαρέλια νερό για κάθε βαρέλι πίσσας που εξάγεται και στη συνέχεια δημιουργεί μια σειρά αποβλήτων που απειλούν τόσο τη βιοποικιλότητα όσο και τη ζωή των ιθαγενών. Η παραγωγή, επίσης, αυτή καταστρέφει το δάσος Boreal, μια από τις μεγαλύτερες δεξαμενές άνθρακα στον πλανήτη. Μέχρι το 2020 η πετρελαιοφόρος άμμος μάλλον θα παράγει περισσότερες εκπομπές απ’ ότι η Αυστρία και η Ιρλανδία. Ο Καναδάς ξοδεύει μόνο 77 δολάρια ανά άτομο για πράσινες ενισχύσεις, την ίδια στιγμή που η Κορέα ξοδεύει 1.200 δολάρια, η Αυστραλία 420 και οι ΗΠΑ 365.

Η διασφάλιση της προστασίας του δάσους Boreal είναι πολύ σημαντική και είναι σημαντικό να ζητήσουμε από τον Καναδά να συμμορφωθεί με τις διεθνείς συμφωνίες που έχουμε από κοινού υπογράψει, αλλά μόνο εμείς σεβόμαστε μονομερώς ,και αυτό θα πρέπει να είναι η βάση για όποια περαιτέρω συνεργασία.