σε

Τέλος στο “τέλος” του Λιγνίτη

Απόσπασμα από την επίκαιρη ερώτησή μου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας στις 25 Οκτωβρίου 2019.