σε

Τι κι αν ρυπαίνει και απειλεί ζωές: Ναι κυβέρνησης στην εξόρυξη χρυσού

Παρά το γεγονός ότι οι επιθεωρητές περιβάλλοντος εντόπισαν πλήρη αδιαφορία της Ελληνικός Χρυσός για τον σεβασμό της άδειας περιβαλλοντικών όρων για την εξορυκτική δραστηριότητα στις Σκουριές και την Ολυμπιάδα, η κυβέρνηση συνεχίζει να προωθεί την εξόρυξη αυτή. Συγκεκριμένα οι επιθεωρητές επισήμαναν: Υπέρβαση ποσοτήτων υγρών αποβλήτων που απορρίπτονται στον υδροφόρο ορίζοντα. Παράνομη διαχείριση στερεών αποβλήτων, χωρίς τήρηση των όρων για επικίνδυνα απόβλητα με κίνδυνο ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής. Ρύπανση επιφανειακών υδάτων, καθώς η εταιρία δεν διενεργεί μετρήσεις στα υγρά απόβλητά της ούτε καν για τα βαρέα μέταλλα. Μεταφορά επικίνδυνων υγρών σε μη εξουσιοδοτημένο λιμάνι. Παραβίαση όρων ασφαλείας κατασκευής του φράγματος αποβλήτων στο ρέμα Κόκκινολάκκα.

Είναι προφανές ότι η Ελληνικός Χρυσός αδιαφορεί για την προστασία του περιβάλλοντος, εκθέτοντας της ζωή και υγεία των κατοίκων της περιοχής σε άμεσο κίνδυνο. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση κάνει τα στραβά μάτια. Στην ίδια γραμμή και η απάντηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος ότι «Οι παραβιάσεις αυτές δεν είναι τόσο σημαντικές για να σταματήσει η δραστηριότητα.» Τι θα τους έκανε δηλαδή να τη σταματήσουν;

Επίκαιρη ερώτησή μου για τον κίνδυνο διάχυσης αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις εξόρυξης χρυσού της Eldorado Gold στον υδροφόρο ορίζοντα της Ολυμπιάδας προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας στις 6/12/2019.