σε , ,

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιθανά θα προσφύγει εναντίον του Συμβουλίου για την απόφαση για τον κόκκινο τόνο

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2010

Δηλώσεις με αφορμή τη 17η συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση του Τόνου του Ατλαντικού (ICCAT)

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης, ζήτησε επίσημα νομική γνωμοδότηση από τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  σχετικά με τη νομιμότητα της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου  στις 17/11/2010,  αναφορικά με τον κόκκινο τόνο. Η απόφαση του Συμβουλίου  αφορούσε στην επίσημη θέση της ΕΕ, στην ετήσια συνάντηση της ICCAΤ, στο Παρίσι, της οποίας οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το Σάββατο. Η πρωτοβουλία του Κρίτωνα Αρσένη ενδέχεται να αποτελέσει την αφετηρία για προσφυγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά του Συμβουλίου.

O Κρίτων Αρσένης που συμμετείχε στη 17η Συνάντηση της ICCAT, ωs μέλος της επίσημης αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε τα εξής:

“Μετά την περσινή αποτυχία στη CITES, για απαγόρευση της διεθνούς εμπορίας κόκκινου τόνου, η μάχη για την προστασία του κόκκινου τόνου είχε μεταφερθεί στη συνάντηση της ICCAT. Παρά την υπεύθυνη στάση της Επιτρόπου Δαμανάκη, που πρότεινε ουσιαστική μείωση της αλιείας κόκκινου τόνου, τα Κράτη Μέλη, με εξαίρεση την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφάσισαν να παραμείνει η αλιεία στα υφιστάμενα περίπου επίπεδα. Σε αυτό το πνεύμα κινήθηκε και η τελική απόφαση της ICCAT. Η θέση της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις της ICCAT παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πιθανά έχει θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση του κόκκινου τόνου.

Είμαι αποφασισμένος να διερευνήσω επίσημα τη νομιμότητα της εντολής διαπραγμάτευσης την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο ως θέση της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις της ICCAT. Ως μέλος της επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζήτησα εγγράφως, από τον Πρόεδρο της Eπιτροπής Περιβάλλοντος, τη διερεύνηση της νομιμότητας της εν λόγω απόφασης του Συμβουλίου, από τις νομικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Εάν η νομική γνωμοδότηση υποδείξει παραβίαση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, θα προτείνω να ληφθεί νομική δράση εναντίον του Συμβουλίου, ώστε να δοθεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η αλιεία δε μπορεί να ρυθμίζεται βάσει πολιτικών διαπραγματεύσεων, αλλά οφείλει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και νομικές δεσμεύσεις. Η προσέγγιση του Συμβουλίου για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σχετικά με την αλιεία έχει υπονομεύσει την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και έχει φέρει τα ευρωπαϊκά ιχθυαποθέματα στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Ήρθε η ώρα να τεθεί ένα τέλος σε αυτές τις πρακτικές.”