σε , ,

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των αλιευμάτων

Στρασβούργο, 19 Απριλίου 2012

 

Με ευρεία πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε την πρωτοβουλία του Κρίτωνα Αρσένη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των αλιευμάτων. Ως αποτέλεσμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσουν τα ψάρια ως κοινό αγαθό και να πάρουν μέτρα προκειμένου η αλιεία να μη συγκεντρωθεί στα χέρια λίγων. Η εκστρατεία του Κρίτωνα Αρσένη και τεσσάρων συναδέλφων του διήρκεσε τέσσερις μήνες κατά τους οποίους συλλέχθηκε η έγγραφη υποστήριξη 390 ευρωβουλευτών με τη διαδικασία της γραπτής διακήρυξης, ενώ χθες υιοθετήθηκε επίσημα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μετά την έγκριση της γραπτής διακήρυξης ο Κρίτων Αρσένης έκανε την εξής δήλωση:

Η συγκέντρωση της αλιευτικής δραστηριότητας στα χέρια λίγων, θα έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τις τοπικές κοινωνίες που στηρίζουν την επιβίωσή τους στην αλιεία, αλλά και στη βιωσιμότητα των αλιευμάτων. Η βιωσιμότητα της αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση των αλιευμάτων και την πρόσβαση των μελλοντικών γενεών σε αυτόν τον ανεκτίμητο θαλάσσιο πόρο. Προκειμένου να προστατευτούν τα αλιεύματα και να διασφαλιστεί ότι αποτελούν κοινό αγαθό είναι αναγκαία η ανάληψη παγκόσμιας δράσης. Κεντρικό εργαλείο για την διατήρηση της αλιείας είναι τα καταφύγια αλιευμάτων, περιοχές όπου δεν υπάρχει αλιευτική δραστηριότητα προκειμένου να αναγεννηθούν τα αποθέματα ψαριών, να αυξηθεί το εισόδημα και να διευκολυνθεί η αλιεία της ευρύτερης περιοχής. Με τη γραπτή διακήρυξη κατά της ιδιωτικοποίησης των αλιευμάτων ζητείται η ανάληψη ευρωπαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας από την Επιτροπή, αναφορικά με τη σημασία των ψαριών ως παγκόσμιου κοινού αγαθού. Ζητείται επίσης να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατευθούν οι πολύτιμοι θαλάσσιοι πόροι και να διασφαλισθεί η βιώσιμη χρήση τους μέσω συντονισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημαντική κρίνεται και η υλοποίηση από την Επιτροπή, εκστρατείας πληροφόρησης για τους πολίτες της ΕΕ.

Εκτός από τον Κρίτωνα Αρσένη, τη διακήρυξη συνέταξαν και οι Γκουίντο Μιλάνα (Σοσιαλιστές, Ιταλία), Ραούλ Ρομέβα ι Ρουέδα (Πράσινοι, Ισπανία), Μαρία ντο Νέβες Πατράο (Λαϊκό Κόμμα, Πορτογαλία) και Κορίν Λεπάζ (Φιλελεύθεροι, Γαλλία).