σε

Το πούλημα των χρυσαφικών του ΟΤΕ και η αποτυχία των ιδιωτικοποιήσεων

Εισήγηση στη Βουλή για τη μη βιωσιμότητά των ιδιωτικοποιήσεων στις 8 Οκτωβρίου 2019: ο ΟΤΕ, που αντί για επενδύσεις, η Deutsche Telekom εκποίησε τις θυγατρικές του στα Βαλκάνια και τον δορυφόρο, εισπράττοντας 1,5 δις. Τα αεροδρόμια, που αντί να μας έδιναν κάθε χρόνο 200 εκατομμύρια στην καρδιά της κρίσης, τα πουλήσαμε για 1,2 δις, την προπληρωμή εσόδων 6 χρόνων, με δάνειο από Ελληνικές τράπεζες και εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου. Περισσότερα στην οθόνη σας… και στην καθημερινότητά μας.