σε , ,

Το Συμβούλιο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανεξάρτητες έρευνες για τα μεταλλαγμένα

Στρασβούργο, 16 Δεκεμβρίου 2010

Γραπτή απάντηση σε ερώτηση του Κρίτωνα Αρσένη

Την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσει σε συστηματική και ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που συνεπάγεται η εμπορία των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) υπογραμμίζει το Συμβούλιο, σε απάντησή του σε γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κρίτωνα Αρσένη, σχετικά με την αξιοπιστία των γνωμοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Η απάντηση αποτελεί την πρώτη σαφή αποδοκιμασία από πλευράς Συμβουλίου της πρόσφατης νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής για την αδειοδότηση των ΓΤΟ και ευθεία αμφισβήτηση της αξιοπιστίας της EFSA, καθώς έρχεται λίγους μήνες μετά την υποβολή πρότασης από τον Επίτροπο Υγείας Τζον Ντάλι για την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους.

Επιπλέον, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ έθεσε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου το ζήτημα ανεξαρτησίας της EFSA απέναντι στα συμφέροντα των εταιρειών βιοτεχνολογίας, καλώντας την Επιτροπή να ανταποκριθεί στο αίτημα που υπέγραψαν 1 εκ. ευρωπαίοι πολίτες ζητώντας μορατόριουμ στις καλλιέργειες μεταλλαγμένων, μέχρι να δημιουργηθούν αξιόπιστοι μηχανισμοί ελέγχου επιπτώσεων τους στην ανθρώπινη υγεία, στη βιοποικιλότητα και τη διατροφική ασφάλεια. Η συλλογή υπογραφών έγινε με πρωτοβουλία της περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Συνθήκη της Λισσαβόνας, κατοχυρώνεται το δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει το ευρωπαϊκό δίκαιο εφόσον έχουν συγκεντρωθεί 1 εκ. υπογραφές.