σε

Φορολογικό: διαπιστευτήρια στους δανειστές και επιχειρηματίες και πουρμπουάρ στις μάζες

Ξεχάστηκε η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Έγιναν τα μέτρα ακραίας υπερφορολόγησης της κρίσης μόνιμα. Μειώνουν όμως την φορολογία για τους πλουσιότερους και τις μεγάλες επιχειρήσεις και δίνονται πουρμπουάρ στους μικρούς και φτωχότερους.

Εισήγησή μου στην ολομέλεια της Βουλής για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στις 5 Δεκεμβρίου 2019.