σε ,

Φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών

Κρίτων Αρσένης (S&D )

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αν και οι αναπτυγμένες χώρες ευθύνονται για το 80% των εκπομπών θερμοκηπίου, οι αναπτυσσόμενες χώρες πληρώνουν σήμερα τις χειρότερες επιπτώσεις. Οι δραματικότερες δε επιπτώσεις εντοπίζονται στις πιο φτωχές χώρες, στις χώρες που δεν έχουν συμβάλει καθόλου στην πρόκληση του φαινομένου.

Είκοσι εκατομμύρια είναι σήμερα οι περιβαλλοντικοί, οι κλιματικοί πρόσφυγες. Και αν δεν κάνουμε κάτι άμεσα, θα είναι πεντακόσια εκατομμύρια μέχρι το 2050. Το κλιματικό μας χρέος λοιπόν προς αυτές τις χώρες είναι μεγάλο και υπολογίζεται στα εκατό δισ. ευρώ ετησίως. Από αυτά, το δίκαιο μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 35 δισ. ευρώ.

Είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε άμεσα στη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, προκειμένου να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε το κλιματικό μας χρέος. Την ίδια στιγμή η φορολόγηση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να αποκαταστήσουμε τη διαγενεακή δικαιοσύνη ξεπληρώνοντας το κλιματικό μας χρέος προς τις νεότερες γενεές, βοηθώντας τη χρηματοδότηση της ενεργειακής μας απεξάρτησης από τον άνθρακα.