σε ,

Όχι στις παραπλανητικές ετικέτες στα τρόφιμα

Bρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2012

 

Απορρίφθηκε από το ΕΚ η πρόταση της Επιτροπής για τις ενδείξεις λιγότερων λιπαρών, ζάχαρης και άλατος στα τρόφιμα

Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από πρωτοβουλία της Επιτροπής Περιβάλλοντος η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δοθεί η δυνατότητα στις βιομηχανίες να αναγράφουν στις συσκευασίες των τροφίμων την ένδειξη “χ% λιγότερα λιπαρά / ζάχαρη / αλάτι”.

Με την πρόταση αυτή θα μπορούσαν να φέρουν τη συγκεκριμένη ένδειξη προϊόντα που θα εξακολουθούσαν να είναι εξαιρετικά λιπαρά, με πολύ ζάχαρη και αλάτι. Το ποσοστό μείωσης των λιπαρών, ζάχαρης και άλατος θα υπολογιζόταν με βάση το ίδιο το προϊόν και όχι με βάση άλλα παρόμοια προϊόντα της αγοράς. Επιπλέον, η υποχρέωση μείωσης θα ήταν μόλις 15%.

Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε την παραπλανητική εντύπωση στους καταναλωτές ότι πρόκειται για υγιεινά προϊόντα με χαμηλά λιπαρά, ζάχαρη ή αλάτι.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε τα εξής:

“Η πρόταση της Επιτροπής έδινε τη δυνατότητα στις βιομηχανίες τροφίμων να παραπλανούν τους καταναλωτές.Και αυτό διότι όταν οι καταναλωτές βλέπουν ένα προϊόν με την ένδειξη “λιγότερη ζάχαρη” ή “λιγότερα λιπαρά”, θεωρούν ότι τα προϊόντα αυτά είναι καλά για τη διατροφή τους.

Απορρίψαμε σήμερα την πρόταση αυτή και καλέσαμε την Επιτροπή να καταθέσει νέα πρόταση τροποποιημένη ώστε να προστατεύει το δικαίωμα πληροφόρησης των καταναλωτών και να συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας.”