σε ,

“10 Ελλάδες λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μας εξασφαλίζουν οι Ελληνικοί υγρότοποι”

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων ο Κρίτων Αρσένης έκανε την ακόλουθη δήλωση: “Κάθε μέρα συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο πόσο σημαντικές είναι οι υπηρεσίες των οικοσυστημάτων. Η σημερινή ημέρα μας δίνει αφορμή να σκεφτούμε τη σημασία αλλά και την ανάγκη προστασίας των Ελληνικών και παγκόσμιων υγροτόπων, που αποτελούν αναντικατάστατους συμμάχους μας στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Στους υγροτόπους της Ελλάδας είναι αποθηκευμένοι έως και 300 εκατομμύρια τόνοι άνθρακα. Με βάση τα στοιχεία του ΟΗΕ, αυτό ισοδυναμεί με 1,1 δις τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Οι ετήσιες εκπομπές της Ελλάδας από ανθρωπογενείς δραστηριότητες το 2007 ήταν περίπου 110 εκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα. Με λίγα λόγια, η διατήρηση των Ελληνικών υγροτόπων προστατεύει τη Γη από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ίσες με τις ετήσιες εκπομπές έως και 10 χωρών σαν την Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, οι υγρότοποι της Ελλάδας συνεχίζουν να υποβαθμίζονται με τραγικότερη την περίπτωση της προστατευόμενης από τη συνθήκη Ραμσάρ Λίμνης Κορώνειας που έχει μετατραπεί σε περιστασιακό νερόλακκο. Υπολογίζεται ότι πριν δύο γενεές, η Ελλάδα είχε τριπλάσια έκταση υγροτόπων, που σημαίνει ότι η έως σήμερα καταστροφή των υγροτόπων έχει οδηγήσει σε εκπομπές 20 φορές περισσότερου διοξειδίου του άνθρακα από ότι εκπέμψαμε το 2007.

Για να καταφέρουμε να αναστρέψουμε την Κλιματική Αλλαγή, οφείλουμε να προστατεύσουμε τους υγροτόπους, αλλά και συνολικότερα να κατανοήσουμε τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων και να τις υπολογίζουμε πάντα όταν σχεδιάζουμε έργα και πολιτικές.

Οι υπηρεσίες την υγροτόπων βέβαια δεν περιορίζονται στην αποθήκευση άνθρακα αλλά αφορούν την βιοποικιλότητα την οποία φιλοξενούν, την πολύ σημαντική προστασία από πλημμύρες και διάβρωση που παρέχουν, την διατήρηση, εμπλουτισμό και καθαρισμό των φυσικών αποθεμάτων νερού, τη ρύθμιση του μικροκλίματος και την σύνδεσή τους με τον πολιτισμό και την εξέλιξη ολόκληρων περιοχών”.