Έξι Βουνά της Ελλάδας Χωρίς Δρόμους

 

  • Τα Λευκά όρη της Κρήτης,
  • Η Τύμφη
  • Το Σμόλικα της Πίνδου
  • Ο Όλυμπος
  • Ο Ταΰγετος

Ελλάδα έχουν απομείνει 1.115 Περιοχές Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ), ως κομμάτια γης που έχουν έκταση πάνω από 1 km2 και απέχουν πάνω από 1 km από τον πλησιέστερο δρόμο.τα οποία μέχρι σήμερα είναι αδιατάρακτα και υφίστανται λιγότερες ανθρωπογενείς πιέσεις, καθώς είναι ελεύθερα από δρόμους και άλλες τεχνητές επιφάνειες. Η οριοθέτηση των εκτεταμένων Περιοχών Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ) και η εισαγωγή τους στο χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας, τεκμηριωμένα συνεισφέρει θετικά στην επίτευξη τριών Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΚΡΙΤΩΝΑ Κατι πρεπιε να αναπτυξουμε εδω δεν ξερω πως ακριβως θες να το γραψω