σε , ,

H ΕΕ πρέπει να λάβει αποφασιστική δράση για την κατάργηση των Σημαιών Ευκαιρίας για αλιευτικά σκάφη

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2010

Την ανάγκη η ΕΕ να λάβει αποφασιστική δράση ώστε να τεθεί τέλος στη χρήση Σημαιών Ευκαιρίας από τα αλιευτικά σκάφη και να συμβάλει με αυτόν τον τρόπο στην αειφορική διαχείριση των αλιευμάτων επισημαίνει με γραπτή ερώτηση του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης.

Οι Σημαίες Ευκαιρίας είναι σχετικά φθηνές και είναι εύκολο να αποκτηθούν, συνεπάγονται ελάχιστα οφέλη για τις χώρες που τις παρέχουν και επιτρέπουν σε αλιευτικά σκάφη να αποφεύγουν τη λήψη των μέτρων ορθής διαχείρισης αλιευμάτων που ορίζει η νομοθεσία της χώρας προέλευσής τους. Η κατάσταση αυτή ευνοεί την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, η οποία προκαλεί περαιτέρω μείωση των αλιευμάτων και υποβάθμιση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ενώ παράλληλα αποκλείει τις τοπικές κοινότητες σε ιδιαίτερα φτωχά μέρη της Γης, από θεμελιώδεις πόρους για τη διαβίωση και την οικονομία τους.

Παρόλο που το Διεθνές Δίκαιο ορίζει ότι η χώρα, της οποίας τη σημαία το σκάφος φέρει, είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του, οι χώρες που παρέχουν Σημαίες Ευκαιρίας συχνά δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες τέτοιων σκαφών. Εταιρείες από την Ευρώπη και την Ανατολική Ασία κυριαρχούν στην ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών με Σημαίες Ευκαιρίας, ενώ η χρήση Σημαιών Ευκαιρίας από ευρωπαϊκά σκάφη αυξήθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια κατά 9%.

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε τα εξής:

«Σήμερα το 88% των ιχθυαποθεμάτων της Κοινότητας αλιεύονται πέραν των μεγίστων βιώσιμων επιπέδων ενώ το 30% των ιχθυοαποθεμάτων είναι εκτός ασφαλών βιολογικών ορίων, που σημαίνει ότι έχουν μικρή πιθανότητα ανάκαμψης. Είναι υποχρέωση της ΕΕ να λάβει αποφασιστική δράση ώστε να αντιστραφεί αυτή η καταστρεπτική τάση. Με δεδομένη τη σταθερή δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, το να τεθεί τέλος στην εκμετάλλευση της Σημαίας Ευκαιρίας από ευρωπαϊκά αλιευτικά σκάφη, αποτελεί ένα αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό μέτρο προς αυτήν την κατεύθυνση.»