Η Ελλάδα μπορέι να γίνει υπόδειγμα για την αναπτυηξή. Εαν αφήσουμε την φύαση ύσηχη, σταμτήσουμε να της βαζουμε οτιδηποτε, σταματήσουμε της ανεμοργενήτριες, τα φωοτοβολταικα, τους δ΄ρομους, μπορουμε να στεγασουμε την ενργεια σιτ ςστεγες μας.

Φανσταστήτε κάθε στέγη με ένα φωτοβολαταικό, φναστήτε να μην βάζαμε ανεμογενήτριε ςπανω στις ομορφίες μας, φανταστήτε η φύση μας να ήταν ύσηχη και εμέις θα βάζαμε όλη την ενεργειαpi

Tο σ΄χεδιο μας ……….