σε

Σκουριές

Η καταστροφή

Η μάχη για τις Σκουρίες κράτησε χρόνια.